Preoţi din judeţul Hunedoara certificaţi ca manageri de proiect


Marţi, 22 noiembrie 2011, a avut loc la sediul Episcopiei Devei şi Hunedoarei, ceremonia de înmânare a certificatului de competenţe profesionale “Manager proiect”, dobândite de un număr de 80 de cursanţi din cuprinsul Eparhiei Devei şi Hunedoarei.


La ceremonia de înmânare a certificatului de competenţe profesionale a participat şi Prea Sfinţia Sa, Prea Sfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, care a ţinut să adreseze un mesaj managerilor de proiect. Prea Sfinţia Sa a arătat în cuvântul Său importanţa dezvoltării de proiecte sociale la nivelul Episcopiei Devei şi Hunedoarei şi a implicării preotilor și a membrilor comunităților parohiale în activitățile sociale.


Acţiunea este parte integrantă a proiectului “IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ŞI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”, Proiect Cofinatat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.


Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Timișoarei, Episcopia Caransebeșului și Episcopia Devei și Hunedoarei.


Demersul este mai vast şi a urmărit dezvoltarea competenţelor de bază în domeniul generării şi implementării de proiecte social-economice şi a abilităţilor în domeniul social pentru 460 membrii din comunităţile parohiale ortodoxe şi certificarea acestora ca „manageri de proiect”, pe cuprinsul eparhiilor menţionate.


Proiectul vizează, de asemenea, diversificarea serviciilor de asistenţă a persoanelor vulnerabile prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea a unui număr de şase Centre de Incluziune Socială în judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş şi Timiş, centre ce vor deveni funcţionale începând cu 1 ianuarie 2012.
construimcatedrala.ro