Întâlnirea membrilor Centrului de Incluziune Sociala din cadrul Episcopiei Devei și Hunedoarei cu preotii din Protopopiatul Orăștie


Astăzi, 01.02.2012, a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Local Orăștie întâlnirea membrilor Centrului de Incluziune Socială al Episcopiei Devei și Hunedoarei cu preoții din Protopopiatul Orăstie calificați ca manageri de proiect și reprezentanții primăriilor din localitățile de pe raza acestui protopopiat.


Centrul de Incluziune Socială Hunedoara deschis în ianuarie 2012, este parte integrantă a activităților derulate în cadrul proiectului “IMPLICAREA CLERULUI ŞI A MEMBRILOR COMUNITĂŢILOR PAROHIALE ORTODOXE ÎN DEZVOLTAREA DE PROIECTE SOCIALE LA NIVELUL MITROPOLIEI BANATULUI ŞI ARHIEPISCOPIEI ALBA IULIEI”, Proiect Cofinantat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”, Axa prioritară: 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie: 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.


Întâlnirea a avut ca scop prezentarea serviciilor oferite de Centrul de Incluziune Hunedoara, identificarea grupurilor vulnerabile din comunitățile parohiale precum și cunoașterea ideilor de proiect ale managerilor, proiecte care să răspundă nevoilor acestor comunități.


Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe piața muncii, prin servicii de asistență, și dezvoltarea unei rețele de servicii sociale, prin cresterea capacității comunităților parohiale de a genera și implementa proiecte social-economice.


Proiectul este implementat de Arhiepiscopia Aradului, având ca parteneri Episcopia Devei și Hunedoarei, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Timișoarei și Episcopia Caransebesului.


De la 1 februarie 2012construimcatedrala.ro